Astrologisch gesprek

Marijke de Bos - M

Astrologisch gesprek

Een astrologisch gesprek kan heel verhelderd zijn om inzicht te krijgen in de invloed van je eigen houding en gedrag op een situatie.

Loop je tegen een probleem aan in je dagelijkse leven op je werk of in je privésituatie? Ervaar je stroefheid of stress in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld met je partner, je kind, vriend(in) of collega? Maak dan een afspraak om deze situatie te bekijken met behulp van je geboortehoroscoop

Tijdens een astrologisch gesprek maak ik gebruik van je geboortehoroscoop. Dit is een weergave (tekening) van de stand van de planeten aan de hemel op het moment van je geboorte en gezien van de plaats waar je geboren bent.

De geboortehoroscoop laat de aanleg van je karakter zien en je basisbehoeften, Het is als ware jouw persoonlijke blauwdruk of handleiding. Dit geeft mij inzicht in de drijfveren achter je voelen, denken en handelen.  Hoe jij je drijfveren gebruikt, wat jij in je leven tegen bent gekomen en hoe dat jou gevormd heeft, dat kan jij alleen vertellen. De geboortehoroscoop is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om dieper inzicht te krijgen wie jij in basis bent.

Ik ga met je in gesprek, over jouw dilemma’s, thema’s die je tegenkomt en waar jij verandering in wilt aanbrengen omdat je er last van hebt. Ik zal je helpen om dieper inzicht in jezelf en je probleemsituatie te krijgen.  Het helpt je om de situatie goed te beoordelen en dat geeft de juiste handvatten om veranderingen te kunnen doorvoeren en je situatie te verbeteren.

Wat heb ik nodig:

Minimaal 5 werkdagen vooraf aan het gesprek heb ik je geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd nodig om de horoscoop te kunnen maken en uit te werken.

Als je niet precies de tijd van je geboorte weet, kun je deze achterhalen via je geboorteakte. De geboorteakte kun je opvragen bij de gemeente waar je geboorte is aangegeven.

Je mag ons gesprek opnemen met je telefoon of een ander opnameapparatuur.

Kosten:

Eerste gesprek:         € 97,50      (voorbereiding plus gesprek)

Vervolggesprek:       € 65,–      per uur

U kunt contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak door een email te sturen naar   [email protected] of via een berichtje te sturen via de contactpagina. Ik neem binnen twee werkdagen contact met u op.