Geschiedenis

Marijke de Bos - M

Geschiedenis van astrologie

De geschiedenis van astrologie begint ver voor het begin van de jaartelling. Al 2000 jaar voor christus werden de bewegingen aan de hemel geobserveerd. Men ontdekte in deze bewegingen een bepaalde regelmaat, een patroon. Deze werden beschreven, waarbij niet alleen de individuele hemellichamen een naam kregen, maar ook de groepen van deze punten, de zogenaamde sterrenbeelden. In het Brits Museum liggen kleitabletten uit deze tijd opgeslagen. De kleitabletten zijn gebakken omdat ze in een kasteel lagen dat in die tijd is afgebrand.

Betekenis

De Babyloniërs en later ook de Egyptenaren en Romeinen, probeerden betekenis te geven, aan wat ze zagen aan de hemel. In eerste instantie werd het vooral gezien als boodschappen van de goden. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een oogst wel of niet zou lukken, of het wel of geen goede tijd was voor het voeren van een oorlog. Astrologie werd toen nog niet gebruikt om te kijken wat de basisbehoefte van het individu was, zoals we met de westerse astrologie nu wel doen. Het individu telde in die tijd niet. Het volk, het koningsrijk, daar ging het om.

Astronomie en astrologie

Astronomie of sterrenkunde  en astrologie waren nauw met elkaar verbonden. Maar ook naast geneeskunde bestudeerde men altijd astrologie. Pas na de middeleeuwen met de opkomst van de natuurwetenschappen werd astrologie steeds meer als occult gezien. Men ging zich steeds meer verdiepen in de ziekten, ontdekten door de ontwikkeling van de microscoop, cellen, virussen en bacteriën. De zieke mens als geheel deed er steeds minder toe. Mensen die astrologie bestudeerden werden steeds meer bedreigd , opgepakt en veroordeeld tot de dood, wegens het uitvoeren van hekserij.

Astrologie is gelukkig nooit echt weg geweest. In de 20e Eeuw werd er vanuit de psychologie steeds meer onderzoek gedaan naar astrologie en de invloed op de mens. Astrologen werden geïnspireerd door Carl Jung die astrologie onderzocht en vergeleek met zijn analytische psychologie.

Astrologie is officieel geen exacte wetenschap maar in feite een symbolen taal gebaseerd op eeuwen oude observaties. Het draait om het begrijpen wat er in de hemel te zien is en wat op aarde gebeurt. Synchroniciteit noemde Carl Jung dit. Het is geen oorzaak en gevolg concept, maar iets dat en aan de hemel en op de aarde tegelijker tijd gebeurd. “Zo boven en zo beneden” en “zo buiten zo binnen” is een bekende uitspraak in de astrologie.

 

 

.