Astrologie

Marijke de Bos - M

Astrologie

Astrologie is één van de oudste empirische wetenschappen. Hoewel het vandaag de dag niet officieel erkend is als wetenschap, zijn hemellichamen eeuwenlang waargenomen, onderzocht en ervaren. Duizenden jaren geleden observeerde men de bewegingen van sterren aan de hemel en zag men verbanden met wat er gebeurde op de aarde. Er werden patronen ontdekt en men probeerde er betekenis aan te geven.

Hemelobservaties

In het Brits Museum zijn kleitabletten bewaard gebleven met aantekening over hemelobservaties van ruim 2000 jaar voor de jaartelling.  In spijkerschrift werden hemelverschijnselen en gebeurtenissen op aarde nauwkeurig bijgehouden, zo dat deze konden worden bestudeerd. Deze kleitabletten zijn gevonden in Babylonië, het huidige Irak.

Tot ongeveer de 17e eeuw gaat astrologie en astronomie hand in hand.  Daarna wordt Astrologie, door de opkomst van de moderne wetenschap, steeds meer verguisd. Niet de zieke mens als geheel, maar de ziekte werd belangrijk. Astrologie werd afgedaan als occulte zaken en hekserij.

Westerse astrologie

Toch is astrologie nooit helemaal weggeweest. Vanaf de 19e eeuw komt er een ommezwaai en wordt de westerse astrologie weer opgepakt. Met name in de 20e eeuw door psychologisch georiënteerde astrologen hebben daar veel in gedaan. Carl Jung met zijn analytische psychologie was de inspiratiebron.

Astrologie wordt dan steeds meer een manier om de mens als ontwikkelend wezen te zien. De horoscoop wordt vanaf die tijd gebruikt om de ontwikkel- en groeimogelijkheden van de mens te laten zien.

Inzicht in jezelf

Vanaf het moment dat ik in gesprek kwam met een astroloog over een probleem waar ik niet goed uitkwam, heeft astrologie mij niet meer losgelaten.  Het is een prachtige manier om dieper inzicht in jezelf en je situatie te krijgen. Het helpt je bewuster te worden van je manier van handelen, denken.

In mijn werk als coach maak ik gebruik van astrologie. Ik maak met behulp van je geboortedag, geboortetijd en geboorteplaats een horoscoop. Een horoscoop is een grafische weergave van hoe de planeten aan de hemel stonden op het moment van jouw geboorte en gezien vanuit jouw geboorteplaats.

Geboortehoroscoop

De geboortehoroscoop geeft inzicht in de aanleg van je karakter en je basisbehoeften. Het is als ware je persoonlijke blauwdruk of handleiding. Dit geeft mij inzicht in de drijfveren achter je voelen, denken en manier van handelen. Hoe jij de drijfveren gebruikt, wat je in het leven bent tegengekomen en hoe het jou gevormd heeft, dat kan jij alleen vertellen.

Het duiden van een horoscoop is dus geen doel op zich, maar een hulpmiddel om sneller dieper zicht te krijgen in wie jij in basis bent. We kunnen daardoor sneller tot de kern van jouw dilemma komen. Het helpt je de situatie goed en objectief te kunnen beoordelen. En inzicht geeft handvatten om gewenste veranderingen door te voeren.

witte sterren-oranje ahchtergrond